Pavel Kubiš - K.I.S. měřící a regulační technika ve vodním a tepelném hospodářství

Vodoměrné šachty

Vodoměrná šachta "COMBO"

Vodoměrná šachta "COMBO" je kruhová vodotěsná jímka odolná tlaku zásypové zeminy. Šachta je vyrobena dle normy ČSN 755411 - vodovodní přípojky a je určena k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměrné sestavy včetně vodoměru.

Usazení vodoměrné šachty "COMBO"

 • Vodoměrná šachta "COMBO" se doporučuje usadit na betonovou desku o síle 20cm.
 • Při osazení do vjezdu nebo komunikace, se postupně obsype tříděným kamenným prachem v kombinaci se zeminou. Jako ukončení se přes šachtu položí roznášecí deska, kterou se doporučuje před položením vozovky vybetonovat.

Vodoměrná šachta "COMBO" - ovalná

Vodoměrná šachta "COMBO" - oválná, je vodotěsná jímka odolná tlaku zásypové zeminy. Šachta je vyrobena dle normy ČSN 755411 - vodovodní přípojky a je určena k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměrné sestavy včetně vodoměru.

Usazení vodoměrné šachty "COMBO -  oválná"

 • Vodoměrná šachta "COMBO - oválná" se doporučuje usadit na betonovou desku o síle 20cm.
 • Při osazení do vjezdu nebo komunikace, se postupně obsype tříděným kamenným prachem v kombinaci se zeminou. Jakou končení se přes šachtu položí roznášecí deska, kterou se doporučuje před položením vozovky vybetonovat.

Vodoměrná šachta "HOME"

Vodoměrná šachta "HOME" je kruhová vodotěsná jímka odolná tlaku zásypového materiálu. Šachta je vyrobena dle normy ČSN 755411 - vodovodní přípojky a je určena k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměrné sestavy včetně vodoměru.

Usazení vodoměrné šachty "HOME"

 • Vodoměrná šachta "HOME" se osazuje výlučně na betonovou desku o síle 10-20 cm.
 • VŠ "HOME" v provedení "nevyztužená" je nutno obetonovat.
 • VŠ "HOME" provedení "vyztužená" se postupně obetonuje nebo obsype kamenným prachem a suchým betonem. Jako ukončení se přes šachtu položí roznášecí deska, kterou se doporučuje před položením vozovky vybetonovat.

Vodoměrná šachta "HOME" - vyztužená

Vodoměrná šachta "HOME" - vyztužená, je kruhová vodotěsná jímka odolná tlaku zásypového materiálu. Šachta je vyrobena dle normy ČSN 755411 - vodovodní připojky a je určena k osazení hlavního přípojkového uzávěru a sestavy včetně vodoměru.

Usazení vodoměrné šachty "HOME" - vyztužená

 • Vodoměrná šachta "HOME" - vyztužená, se osazuje výlučně na betonovou desku o síle 20 cm.
 • VŠ "HOME" provedení " vyztužená" se postupně obetonuje nebo obsype kamenným prachem a suchým betonem. Jako ukončení se přes šachtu položí roznášecí deska, kterou se doporučuje před položením vozovky vybetonovat.

Vodoměrná šachta "INDUSTRIAL"

Vodoměrná šachta "INDUSTRIAL" je hranatá vodotěsná nádrž odolná tlaku zásypového materiálu. Šachta je vyrobena dle normy ČSN 755411 - vodovodní přípojky a je určena k osazení hlavního přípojkového uzávěru a sestavy včetně vodoměru.

Usazení vodoměrné šachty "INDUSTRIAL"

 • Vodoměrná šachta "INDUSTRIAL" se doporučuje usadit na základovou betonovou desku o síle 20 cm, pokud je silný tlak spodní vody, je nutno šachtu k základové desce přibetonovat. Při osazení se postupně v kombinaci s vodou, která se napouští jako protitlak na obsypový materiál - kamenný prach, šachta průběžně obsypává a hutní.
 • Při osazení šachty do vjezdu nebo komunikace se jako ukončení přes šachtu položí roznášecí deska, kterou se doporučuje před položením vozovky vybetonovat.

Zasílat novinky

Přeji si zasílat informace o novinkách...

Doporučujeme tenisové rakety Babolat | Created by Bluesoft