Pavel Kubiš - K.I.S. měřící a regulační technika ve vodním a tepelném hospodářství

Septiky

Septik oválný

 

Septik

Septik může mít 2 nebo 3 přepážkami nebo nornými stěnami oddělené komory. Čištění probíhá na principu vyhnívání kalu, který se usazuje na dně septiku. Potrubím je do septiku přiváděna čistá voda, kde se pomocí systému norných stěn a příček usazuje v jednotlivých komorách kal. Nádrž je z vnitřní i vnější strany opatřena plastovými výztuhami, jejichž vzdálenost se s přibývající hloubkou a statickým propočtem zmenšuje. Horní víko obsahuje 2 průlezy o rozměrech 600x600 mm. Nádrž je dále vybavena vtokovým a výtokovým potrubím.

* Tuto volbu čištění odpadních vod je nutno podložit projektovou dokumentací.

Hlavní zásady při osazení:

  • nádrž se osazuje výlučně na rovnou vybetovanou armovanou desku o síle 200 mm a následně se dno po obvodu přibetonuje armovaným věncem o průřezu 150x250 mm
  • následující den se provádí zásyp betonem, který se průběžně hutní. Současně je však nutné pro vyrovnání deformačního tlaku betonu vytvářet protitlak vodou, která je do nádrže napouštěna
  • víko septiku se přebetonuje nebo zasype zeminou, doporučujeme použití kari sítě

Při nedodržení uvedených zásadk hrozí poškození nádrže a dojde k zániku nároku na reklamaci zboží.

Stáhnutí PDF souboru

Zasílat novinky

Přeji si zasílat informace o novinkách...

Doporučujeme tenisové rakety Babolat | Created by Bluesoft