Pavel Kubiš - K.I.S. měřící a regulační technika ve vodním a tepelném hospodářství

Odlučovač tuků

Odlučovač tuků - je vyráběn dle ČSN 756081 z homogenních polypropylenových desek podle ČSN EN ISO 18731 a ČSN EN ISO 15012 (pro 8 - 12 mm). Jeho funkce spočívá v přivedení odpadních vod znečištěných tuky přes vtokovou komoru do komory odlučovací, ve které dochází k jejich ochlazování. V kalovém prostoru se oddělují tuky a oleje od vody, vzhledem k jejich různé hustotě. Ze zásobníku kalového prostoru se tuky a oleje musí pravidelně odstraňovat. Interval odstraňování závisí na množství odloučených tuků a olejů.

Hlavní zásady při osazení:

  • odlučovač se osazuje výlučně na rovnou vybetonovanou desku o síle 200 mm a následně se dno po obvodu přibetonuje armovaným věncem o průřezu 150x250 mm
  • následující den se provádí zásyp betonem, který se průběžně hutní
  • víko odlučovače zůstává odnímatelné

Při nedodržení uvedených zásad hrozí poškození nádrže a dojde k zániku nároku na reklamaci zboží.

*V případě výskytu spodní vody lze po konzultaci nádrž rozměrově upravit.

Stáhnutí PDF souboru

Novinky

Platnost cejchu bytových vodoměrů od 1.1.2012

S účinností od 01. 01. 2012 byla schválena Vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů. Nově schválená Vyhláška č. 285/2011 Sb. stanovuje výměnu bytových vodoměrů po 5 letech.

Zasílat novinky

Přeji si zasílat informace o novinkách...

Doporučujeme tenisové rakety Babolat | Created by Bluesoft