Pavel Kubiš - K.I.S. měřící a regulační technika ve vodním a tepelném hospodářství

TLAKOVÁ KANALIZACE S JÍMKOU - "HOME"

 

Přečerpávací jímka se používá do míst, kde nelze využít klasické gravitační kanalizace, například kvůli nízkému spádu kanalizace nebo protispádu. Do jímky je umístěna čerpací jednotka (možno i dvě jednotky), která připojeným potrubím dopravuje čerpanou kapalinu do gravitační kanalizační přípojky.

Jímka je vybavena plastovými stupačkami a kanalizačním potrubím o prům. 110 - 150 mm a plastovým pochozím poklopem. V případě většího zatížení je nutný poklop litinový nebo betonový.

Litinový ani betonový poklop není v ceně přečerpávací jímky. Skutečnou výšku a průměr připojovacího potrubí přečerpávací jímky je nutno specifikovat již při objednávce, přičemž je nutné dodržet vzdálenost mezi spodním okrajem nátoku a dnem jímky 110 cm.

Hlavní zásady při osazení:

 • nádrž se usazuje výlučně na rovnou vybetonovanou armovanou desku o síle 200 mm a následně se dno po obvodu přibetonuje armovaným věncem.
 • zásyp se provádí kamenným prachem a zeminou, při výskytu spodní vody se obetonuje.
 • při zatížení v komunikaci je nutné jímku obetonovat
 • na víko přečerpávací jímky se vybetonuje roznášecí deska a zasype zeminou.

   
 • Nabídka dodávky technologie čerpadel splaškové kanalizace s automatikou

  Nabídka se skládá z těchto částí:

  1. Čerpadlo

  Sigma Lutín typ 5/4 EFRU Jedná se o čerpadlo určené pro tlakovou kanalizaci s řezacím zařízením – 7mm/po rozdrcení, s parametry 3x400v, P=1.1kw, Q=0.7l/s, H=50m
   

   

  Cena tohoto čerpadla 1ks 15.600,-Kč bez DPH


   

  2. Elektrické ovládání

  Ovládání obsahuje jištění čerpadla proti přetížení, zkratu a jištění pomocného obvodu. Pomocný obvod slouží k ovládání čerpadla - zapnutí a vypnutí při nastavené provozní úrovni hladiny a signalizace poruch. K této činnosti jsou zde použity dva plovákové spínače – jeden provozní a jeden havarijní, přičemž provozní plovák spíná čerpadlo po dosažení provozní hladiny v nádrži. Bezpečnostní plovák je umístěn nad provozní hladinou nádrže, v případě dosažení této havarijní hladiny plovák sepne interní světelnou a zvukovou signalizaci, která je provedena pomocí kontrolky a bzučáku s možností odpojení tohoto bzučáku se signalizací odpojení bzučáku. Na tuto signalizaci je napojena také signalizace poruchy čerpadla (výpadek motorového spouštěče v případě přetížení motoru čerpadla). Všechny tyto komponenty jsou uloženy ve společném plastovém rozvaděči na stěnu o krytí IP 55. Dále se k tomuto ovládání může přidat proudový chránič, není-li již instalován na přívodním kabelu napájení.

   

   

  Cena elektrického ovládání 1 ks 7.128,-Kč bez DPH

   

  3. Připojení čerpadla

  Obsahuje dodávku plastové výtlačné trubky o průměru 40mm opatřené rozebíracím kolenem, pro případ havárie čerpadla, dále kanalizační litinovou zpětnou klapku s gumovou koulí typ BALL 5/4“, 5/4“ uzavíracím ventilem a pojistným ventilem na 6 bar.
   

   

  Cena této sestavy 1ks 5.239,-Kč bez DPH

   

  4. Kabeláž

  Vlastní propojovací kabely mezi jímkou a rozvaděčem uložené v chránící trubce (vzdálenost jímky a rozvaděče je počítána za standartní cca 10m).

   

   

  Cena kabeláže 1.028,-Kč bez DPH
  Cena kabelu za 1m navíc 22,-Kč bez DPH
  Cena chránící trubky za 1m navíc 19,-Kč bez DPH

   

   

   

  5. Montáž

  Namontování a zprovoznění všech výše uvedených součástí a odzkoušení celého systému.

   

   

  Cena montáže 4.500,-Kč bez DPH
   

   


  6. Dokumentace

  Dokumentace obsahuje návod na čerpadlo,záruční listy a schéma zapojení.

   

   

   

   

  Celková cena 33.495,- Kč bez DPH
  Cena kompletu bez dopravy 33.495,- Kč bez DPH
  Celková cena s jímkou HOME V1800 43.295,- Kč bez DPH
  Celková cena s jímkou COMBO V1800 46.695,- Kč bez DPH

Zasílat novinky

Přeji si zasílat informace o novinkách...

Doporučujeme tenisové rakety Babolat | Created by Bluesoft