Pavel Kubiš - K.I.S. měřící a regulační technika ve vodním a tepelném hospodářství

TLAKOVÁ KANALIZACE S JÍMKOU - "COMBO"

 
  • materiál: polypropylenová skruž o síle 15mm
  • typ provedení: pochozí nebo pojezdná
  • vhodná do terénu se zvýšenou hladinou spodní vody
  • využití: jako přečerpávací stanice znečištěné odpadní vody

Přečerpávací jímka se používá do míst s členitým terénem, s vysokou hladinou spodních vod nebo skalnatého podloží, kde nelze využít klasické gravitační kanalizace. Do jímky je umístěna čerpací jednotka, která připojeným potrubím dopravuje čerpanou kapalinu do gravitační kanalizační přípojky.

Jímka je vybavena plastovými stupačkami a plastovým pochozím poklopem. V případě většího zatížení je nutný poklop litinový nebo betonový.

Litinový ani betonový poklop není v ceně přečerpávací jímky. Skutečnou výšku a průměr připojovacího potrubí přečerpávací jímky je nutno specifikovat již při objednávce, přičemž je nutné dodržet vzdálenost mezi spodním okrajem nátoku a dnem jímky minimálně 1100mm.

  • Hlavní zásady při osazení : nádrž se usazuje výlučně na rovnou vybetonovanou desku o síle 200 mm
  • nádrž není třeba obetonovat
  • zásyp se provádí buď štěrkopískem nebo vhodnou zeminou bez kamenů
  • při zatížení v komunikaci doporučujeme jímku obetonovat 

Nabídka dodávky technologie čerpadel splaškové kanalizace s automatikou

Nabídka se skládá z těchto částí:

1. Čerpadlo

Sigma Lutín typ 5/4 EFRU Jedná se o čerpadlo určené pro tlakovou kanalizaci s řezacím zařízením – 7mm/po rozdrcení, s parametry 3x400v, P=1.1kw, Q=0.7l/s, H=50m
 

Cena tohoto čerpadla 1ks 15.600,-Kč bez DPH


2. Elektrické ovládání

Ovládání obsahuje jištění čerpadla proti přetížení, zkratu a jištění pomocného obvodu. Pomocný obvod slouží k ovládání čerpadla - zapnutí a vypnutí při nastavené provozní úrovni hladiny a signalizace poruch. K této činnosti jsou zde použity dva plovákové spínače – jeden provozní a jeden havarijní, přičemž provozní plovák spíná čerpadlo po dosažení provozní hladiny v nádrži. Bezpečnostní plovák je umístěn nad provozní hladinou nádrže, v případě dosažení této havarijní hladiny plovák sepne interní světelnou a zvukovou signalizaci, která je provedena pomocí kontrolky a bzučáku s možností odpojení tohoto bzučáku se signalizací odpojení bzučáku. Na tuto signalizaci je napojena také signalizace poruchy čerpadla (výpadek motorového spouštěče v případě přetížení motoru čerpadla). Všechny tyto komponenty jsou uloženy ve společném plastovém rozvaděči na stěnu o krytí IP 55. Dále se k tomuto ovládání může přidat proudový chránič, není-li již instalován na přívodním kabelu napájení.

 

Cena elektrického ovládání 1 ks 7.128,-Kč bez DPH

3. Připojení čerpadla

Obsahuje dodávku plastové výtlačné trubky o průměru 40mm opatřené rozebíracím kolenem, pro případ havárie čerpadla, dále kanalizační litinovou zpětnou klapku s gumovou koulí typ BALL 5/4“, 5/4“ uzavíracím ventilem a pojistným ventilem na 6 bar.
 

Cena této sestavy 1ks 5.239,-Kč bez DPH

4. Kabeláž

Vlastní propojovací kabely mezi jímkou a rozvaděčem uložené v chránící trubce (vzdálenost jímky a rozvaděče je počítána za standartní cca 10m).

 

Cena kabeláže 1.028,-Kč bez DPH
Cena kabelu za 1m navíc 22,-Kč bez DPH
Cena chránící trubky za 1m navíc 19,-Kč bez DPH

 

 

5. Montáž

Namontování a zprovoznění všech výše uvedených součástí a odzkoušení celého systému.

 

Cena montáže 4.500,-Kč bez DPH
 


6. Dokumentace

Dokumentace obsahuje návod na čerpadlo,záruční listy a schéma zapojení.


Celková cena 33.495,- Kč bez DPH
Cena kompletu bez dopravy 33.495,- Kč bez DPH
Celková cena s jímkou HOME V1800 43.295,- Kč bez DPH
Celková cena s jímkou COMBO V1800 46.695,- Kč bez DPH

 

 

 

 

Zasílat novinky

Přeji si zasílat informace o novinkách...

Doporučujeme tenisové rakety Babolat | Created by Bluesoft